صفحه اصلی > قابلیت شرکت > تمیز کردن کارگاه

چرا به انتخاب ما؟

1) فلفل قرمز و فلفل کارخانه از سال 2000

2) 100٪ طبیعی و خالص فلفل قرمز و کارخانه CHILI

3) دستگاه درمان بخار ضدعفونی

4) داخلی آزمایشگاهی حفظ طیف کنترل از مواد به محصولات نهایی

5) کارگاه آموزشی تمیز کردن به جلو افتادن تولید امن تر و سالم

دلیل 6) سیستم قابلیت ردیابی هر مشکل را می توان یافت

کارگاه تمیز کردن ما

این کارگاه طراحی شده است برای پاسخگویی به نیاز GMP درجه مواد غذایی بالا، اتاق بسته بندی با 18 ~ 25 درجه طراحی شده است.

سیستم کل فرایند با ادامه / حمل و نقل / جریان هوا خط تولید اتوماتیک طراحی شده