خشک فلفل قرمز آمریکایی

خشک فلفل قرمز آمریکایی

کل آمریکا قرمز ChilliProduct مشخصات: 1) ناشی: با ساقه یا stemless2) شستشو: شستشو خشک یا آب wash3) شو: hot4 متوسط 7000-8000) پردازش اصلی: کارگر انتخاب گذر وا stoner خشک (آب)

چت کن