فلفل قرمز خشک Yidu

فلفل قرمز YIDU مشخصات محصول: 1) شستشو: شستشو خشک 2) ناشی: با ساقه یا stemless3) SHU:2000-5000 hot4 خفیف) پردازش اصلی: کارگر stoner خشک شستشو انتخاب عبور ماشین خشک انتخاب ماشین کارگر

چت کن