خشک شده پودر فلفل قرمز شیرین

فلفل قرمز شیرین POWDERProduct مشخصات: به همین دلیل است که شما را به انتخاب ما نا امید خواهد: 1) کارخانه خشک شیرین داغ و فلفل فلفل قرمز از سال 2000 دستگاه استرليزاسيون بخار 3) ا دارای اعتبار 2) است

چت کن