چینی داغ چیلی فلفل روغن دانه

چینی داغ چیلی فلفل روغن دانه

روغن چیلی، روغن بذر چیلی، روغن پاپیچ، روغن دانه پاپیچ، روغن چیلی، روغن چیلی قرمز، روغن قرمز Paprika روغن مشخصات: خوش آمدید، دوستان عزیز ما: 1) کارخانه پاپیای شیرین خشک و Chili hot from 2000 2) دستگاه استریلیزاسیون بخار 3) تمیزکاری کارگاه و داخلی

چت کن