صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فلفل خرد شده
Dec 20, 2016

اطلاعات پایه

منبع: هبی، چینHS کد: 0904202000

فلفل خشک
خاکستر: 8.5
ASTA: 60-200
Moiture: 14max
درجه: یکی
حجم: در هر مورد نیاز خود
کیفیت: تضمین شده
قیمت: قیمت خوب
خدمات: بهترین خدمات
در حال حاضر 20 سال تجربه در این کسب و کار.

ما کیفیت تضمین شده است

امیدوارم که شما به ما فرصتی برای نشان دادن کیفیت قیمت بدهید و خدمات و ما واقعا خود ما به نظر شما ما محصول و سرویس دادن به درک