صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تکنیک های کشت فلفل دلمه
Mar 02, 2016

فلفل بومی مناطق گرمسیری آمریکا در اواخر سلسله مینگ چین هستند. در سال 1986، کاشت بیش از 700 هکتار در شهرستان و 2000 تا 3500 هکتار رشد کرده بود. در بازار عرضه از پکن در ماه آگوست یا سپتامبر خارج از فصل انواع گونه های گیاهی توسعه یافته به صادرات سبزیجات در شهرستان ما به تنهایی. تغذیه فلفل شیرین قیمت بسیار بالا هستند، غنی از بتا کاروتن و ویتامین ها عمیق داخلی و خارجی مشتریان هستند.