صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فلفل چقدر سیچوان
Mar 02, 2016

20 مختلف تازه فلفل، از جمله آناهایم فلفل، خاکستر و فلفل قرمز فلفل قرمز نیومکزیکو (سبز و قرمز)، کشاورزان فلفل، فلفل کوه، مکزیک Xalapa فلفل قرمز، فلفل هاوانا، فلفل تایلند، مجارستان گیلاس فلفل و فلفل شیرین. ما همچنین مقداری لوبیای خشک عمدتا مورد استفاده در سس ادویه استفاده کنید. ما استفاده از شایع ترین انواع فلفل گسترده دودی پس از مکزیک فلفل فلفل فلفل درخت فلفل حلبی آباد خربزه و جی لو فلفل فلفل نیومکزیکو است. خط شمال غربی از گوانگ دونگ, فلفل, زنگ قرمز فلفل، فلفل کوه یوننان سیچوان فلفل، دریا بسیار معروف است.