صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فلفل سقوط بازار
Mar 02, 2016

آسمان بالا در سال گذشته، امسال شکست, قيمت sautéed کردن و دور از مثال 1.50 1.60، در حال حاضر 7 9 مو خشک شدن هزینه های بسیار پایین تر است، دوستان کالا وجود دارد اساسا فقط بیش از حد در اواخر سال گذشته از دست رفته. امسال هند تاثیر فلفل سس فلفل های خرد شده، ترشی دوستان شروع عملا بدون شرایط این بازار طبیعی Tianyu به عشق تک قطره.