صفحه اصلی > اخبار > محتوای
شیرین خشک فلفل قرمز
Dec 20, 2016
 1. درجه: الف، ب، ج
  2. محل مبدا: استان سین کیانگ چین
  3. بهره وری سالانه: 6000M/T
  4. تامین دوره: تمام طول سال
  5. رطوبت: زیر 16%
  7. کیفیت: آفلاتوكسين هیچ، هیچ سالمونلا
  8. حمل و نقل بندر: چینگدائو چین


فلفل فلفل chillis

since2000 تامین کنندگان